REKISTERISELOSTE

Rekisterin nimi

The Blade Hair Oy:n ajanvarauksen asiakasrekisteri.

Rekisterinpitäjä

The Blade Hair Oy
Keskisenkatu 2
33710 TAMPERE
Y-tunnus 2875503-4
Rekisteriasioita hoitava: Mortaza Safaei
sähköposti: mori(at)thebladehair.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriseloste koskee sellaisten luonnollisten henkilöiden henkilötietojen käsittelyä, jotka käyttävät rekisterinpitäjän The Blade Hair Oy:n internet-pohjaista ajanvarausjärjestelmää, ja jotka ovat pyytäneet The Blade Hair Oy:n työntekijöitä puhelimitse, sähköpostitse tai toimipisteessä tekemään ajanvarauksen puolestaan The Blade Hair Oy:n ajanvarausjärjestelmään.

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

  • Asiakaspalvelun hoitaminen ja kehittäminen (esimerkiksi asiakkaan kiinnostus tuotteisiin tai palveluihin)
  • Asiakastyytyväisyyden ja asiakaspalautteiden kartoittaminen
  • Rekisterinpitäjän oman toiminnan suunnittelu ja tilastointi
  • Asiakassuhteen ylläpito ja seuranta, mm. asiakasviestintä (esimerkiksi muistutus varatuista ajoista ja varattujen aikojen peruutukset)

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaista kerätään ja tallennetaan seuraavat tiedot ajanvarauksen yhteydessä:

  • Henkilön etu- ja sukunimi, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite
  • janvarauksen päivämäärän, kellonajan, ajanvarauksen keston, varatun hoidon ja sen hinnan ja kenelle aika on varattu sekä varaamispäivän
  • Mahdolliset allergiat, käytetyt tuotteet ja tehdyt palvelut

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella asiakkaalta itseltään. Asiakasrekisterin tiedot ovat käytettävissä ainoastaan The Blade Hairin liikkeissä (Annala, Kaukajärvi, Muotiala). Asiakkaiden henkilötietoja kerätään lomakkeen kautta. Palvelun yhteydessä muodostuneita tietoja voidaan päivittää asiakasrekisteriin The Blade Hairin työntekijöiden toimesta toimipisteissämme (Annala, Kaukajärvi, Hämeenlinna).

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan The Blade Hair Oy:n käytettävissä. Tietoja ei luovuteta The Blade Hair Oy:n toimipisteiden ulkopuolelle, tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteristä ei luovuteta tietoja Euroopan unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tiedot sijaitsevat ulkopuolisen palveluntarjoajan palvelimella, joka on suojattu teknisesti palomuurilla. Aineisto on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla, jotka ovat ainoastaan työtehtäviensä vuoksi rekisterin käyttöön oikeutettujen henkilöiden hallussa.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus maksutta tarkastaa itseään koskevat tiedot, mikäli siihen ei ole lainsäädännöllistä estettä. Tarkastuspyynnössä asiakkaan tulee ilmoittaa nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa.

Oikeus vaatia tietojen korjaamista

Pyynnön virheellisen tiedon korjaamisesta voi tehdä ottamalla yhteyttä mihin tahansa The Blade Hair Oy:n toimipisteeseen.